Privacy policy websites Be-out

Dit is de website van Be-out.
Vestigingsgegevens:
Keijenbergseweg 37
6705BP Wageningen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54294983
B.T.W.-nummer: NLNL001384269B41

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:
– voor intern gebruik
– opgegeven accountgegevens worden bewaard voor eventuele toekomstige bezoeken

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
– om uw voorkeuren te registreren
– om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
– Per email: [email protected]
– Per telefoon: 0318418653
– Per brief:
Keijenbergseweg 37
6705BP Wageningen

Over communicatie per e-mail:
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief:
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over of navraag te doen naar de bestellingen die u on-line geplaatst heeft.
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in onze privacy policy. In dat geval, zullen wij dit kenbaar maken op onze website, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot de informatie die wij van hen bijhouden (onder Mijn account op de website). Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u hier de informatie opzoeken.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kan dit onder Mijn account op de website.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.